אחסנה ולוגיסטיקה: מהרכיבים החשובים בתפעול כל עסק

למה זקוק עסק על מנת להתנהל היטב?
כל מי שמנהל או ניהל בעברו עסק, יוכל לציין בוודאי שני גורמים, שמשלימים אחד את השני במידה לא מבוטלת:
הראשון הוא אחסנה, והשני שירותי לוגיסטיקה.
למה הם כה מרכזיים עבור העסק? ואיך מוצאים את נוסחת התפעול המושלמת?

החשיבות של אחסנה ולוגיסטיקה

הצירוף של אחסנה ולוגיסטיקה יוצר היבט שאף עסק לא יכול בלעדיו.
אחסנה, במישור העסקי, תתייחס לרוב למלאי המוצרים של העסק, חומרי גלם וכיוצא בזה.
לוגיסטיקה היא שורה ארוכה של פעולות הנוגעות לפריטים אלה, ובכלל זה בקרה, שינוע, ניהול מלאי מתקדם, תחלופה וכיוצא בזה.
במילים אחרות: לוגיסטיקה מכניסה סדר לתמונת האחסנה, ומבטיחה כי פעולה זו תתבצע על הצד הטוב ביותר, ולמען שמירה על תפקוד העסק השוטף.

לכל עסק, אחסנה ולוגיסטיקה שונים לחלוטין

אחת ממילות המפתח ביחס לשירותי אחסנה ולוגיסטיקה היא התאמה, שחייבת להיות מלאה לצרכי העסק.
המציאות מראה שבכל אחד מהמקרים, יש צרכים שונים שנדרש שיתמלאו עבור העסק, שגרת עבודה אחרת ופריטים מגוונים שנדרש לדאוג להם.
זו הסיבה בגינה תכנון שירותי אחסנה ולוגיסטיקה חייב להיות מוקפד, עם שימת דגש על שורה ארוכה של היבטים הנוגעים לתפעולו של העסק.

ברמה המעשית, הדרך הנכונה לעשות זאת היא באמצעות חברות אשר אחסנה ולוגיסטיקה הם תחומי הפעילות העיקריים שלהן.
חשוב מאד לבחון שלחברה יש את ההכשרות והרישויים אשר נדרשים בישראל לצורך עיסוק במקצוע, ואף להתרשם באופן אישי משירותיה.
כשזה נוגע למחסנים, למשל, יש לוודא כי הם אכן מרווחים דיו, מאובטחים ומתוחזקים היטב – אחרת, פגיעה במלאי החברה אפשרית גם אפשרית.

דגש חשוב אחר הוא על מיקום החברה (או המחסנים), שרצוי שיהיה קרוב ככל האפשר לעסק.
אין לשכוח שהתפעול מצריך שינוע וגיחות תכופות בין העסק למחסנים, כך שמרחק רב עלול להשפיע על כך לרעה.