החזר ממס הכנסהאיך מבקשים החזר ממס הכנסה?

החזר ממס הכנסה נוגע לכל מי ששילם סכום גבוה יותר ממה שהחוק מחייב אותו לשלם לרשות המסים,
רשאי להגיש בקשה להחזר מס הכנסה,
ואם הבקשה תאושר, החזר המס ישולם היישר לחשבון הבנק שלו.
הבקשה להחזר מס הכנסה אינה מסובכת, ברוב הפעמים תוכלו לבצע אותה לבד ללא עזרה מקצועית.
אם תרצו להיעזר באיש מקצוע תוכלו לפנות אל יועץ מס או אל רואה חשבון מוסמך,
בדרך כלל הם גובים שכר טרחה של אחוז מסוים מהכספים שתקבלו בגין ההחזר.

איך מבקשים החזר ממס הכנסה – עשרה דברים שכדאי לדעת

את החזר המס אפשר לבקש רק בתום שנת הכספים שעבורה אתם דורשים החזר מס.

את הטפסים להחזר מס אפשר להוריד באתר האינטרנט, בקטלוג הטפסים של רשות המיסים.
את הטפסים יש  למלא, לצרף אליהם את המסמכים הרלוונטיים ולהגיש אותם לפקיד השומה האחראי על האזור שלכם.
יש להגיש את הטפסים באופן פיזי, אי אפשר לבקש החזר מס דרך רשת האינטרנט.

על השכירים למלא טופס 135 ואליו לצרף אישורים רלוונטיים המעידים על הזכאות.
חובה לצרף טופס 106, טופס שבו מרוכז השכר השנתי שלכם, מכל מקום עבודה.

אם אתם חושבים שמגיע לכם החזר מס בשל נקודות זיכוי או הטבות שונות, יש לצרף אישורים המעידים על זכאותכם.

אם אתם מבקשים החזרי מס עבור יותר משנה אחת, יש להגיש בקשה נפרדת עבור כל שנה ולצרף אליה את האישורים הרלוונטיים לאותה שנה.
בקטלוג הטפסים של רשות המיסים תוכלו למצוא טפסים מתאימים להחזרי מס עד לשש שנים אחורה.

החזר מס הכנסה לשכירים

עובדים שכירים שנפלה טעות בחישוב גובה המס שעליהם לשלם בגין אי עדכון נתונים להקלות במס יכולים לפנות אל המעביד ולבקש ממנו לתקן את הדו"ח ולקבל את החזר המס באמצעות תלוש המשכורת, כל עוד לא הסתיימה שנת המס.
אם שנת המס כבר הסתיימה, יהיה עליהם לפנות אל פקיד השומה ולבקש החזר מס.
את החזר המס באמצעות תלוש המשכורת אפשר לבקש מהמעביד, גם אם אתם כבר לא מועסקים באותו מקום עבודה.

כאשר מבקש החזר המס מנהל משק בית משותף עם בן זוג או בת זוג, עליו לפרט בטופס 135 גם את ההכנסות של בן הזוג.

הכספים המגיעים לכם בגין החזרי המס ישולמו היישר לחשבון הבנק שלכם.

החזר המס יבוצע בתוך שנה מהיום שבו הגיש השכיר את הבקשה או מתום שנתיים מהשנה שבה שילם השכיר את החזר המס השגוי, לפי התאריך המאוחר יותר בין שני המועדים.

כאשר מבקש ההחזר חייב בהגשת דו"ח לרשות המיסים, החזר המס יתבצע כעבור תשעים יום ממועד קבלת הדו"ח במשרדי מס ההכנסה או ב31 ביולי בשנת המס העוקבת, שנה לאחר שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח, לפי המועד המאוחר יותר מבין שני המועדים.

המשיכו לקרוא על ההחזרים שמגיעים לכם ממס הכנסה